Ingjutna värmerör i betong

 

Systemet baseras på ett speciellt rör med dokumen-terat bra egenskaper för golvvärme. EnergiJägarnas 20x2 mm rör uppfyller DIN 4726 för både syre-diffusionstäthet och hållbarhet.

 

Rören förläggs antingen i en skena på cellpllasten vilket gör att röret ligger djupare och därmed mer skyddat i betongen eller fästs (najas) direkt på armeringen.